RIVNING AV VÄGG PÅ ÖSTERMALM

Här fick vi öppna upp två dörröppningar på Östermalm med avbäring, inklädnad av limträbalk, putsa och spackla.

Önskar du med hjälp att riva hemma? Kontakta oss på info@rent-a-helper.com