Här fick vi öppna upp två dörröppningar på Östermalm med avbäring, inklädnad av limträbalk, putsa och spackla.

Önskar du med hjälp att riva hemma? Kontakta oss på info@rent-a-helper.com