MÅLNING AV VÄGGARNA , SNICKERIER & PANELTAK

Efter bredspackling, slipning av vägg & tak målades väggarna i hallen med en vinröd kulör på trappvägg och korridor. I sovrummet målades men mörkgrön kulör. Taket & snickerier målades i vit kulör,

Önskar även du hjälp att måla om? Kontakta oss på info@rent-a-helper.com