Om man verkligen behöver hjälp så kontaktar man RENT A HELPER! Logiskt! Det gjorde denna målare då han dubbelbokade sig.

Vi du också ha hjälp så kontakta oss